1

Komunikaty

W dniach 15.07-26.07.2024 firma nieczynna, sklep internetowy pozostaje otwarty a wszystkie złożone w tym czasie zamówienia będą realizowane począwszy od 29.07.2024.Produkty z grup: śruby DIN 931 i 933 klasy 5.8 dostępne tylko do wyczerpania asortymentu.


 

Kontakt

 • Bartosz Chutkiewicz Geobolt
  Os. 2 Pułku Lotniczego 9/13
  31-867 Kraków
  NIP: 945-121-32-34
 • E-mail:sklep@geobolt.pl
 • Godziny działania sklepuMagazyn: ul. Wielicka 44B, 30-663 Kraków Odbiory osobiste: PN-PT 11.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Statystyka

 • Ilość produktów: 13935
 • Ilość kategorii: 1746
 • Aktualnie klientów na stronie: 2
 • Sklep odwiedziło: 1346097 klientów

Obowiązek RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Bartosz Chutkiewicz GEOBOLT


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 

1.        Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest GEOBOLT z siedzibą w Więckowicach, Więckowice ul.Kasztanowa 68, 32-082 Bolechowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta w Krakowie, NIP: 9451213234, REGON: 122773012 (dalej zwany ADO).

2.        W sprawach ochronnych swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z ADO pod e-mailem: biuro@geobolt.pl

3.        Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzane będą w celach:

a)       wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c)       w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

d)       w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.        Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z GEOBOLT: firmy transportowe, kurierskie, spedycyjne,operatorzy pocztowi, organizacje certyfikujące organy podatkowe, służby celne.

5.        Pana/Pani dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany EOG).

6.       Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

10.       Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzję wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

Powyższe dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.

 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@geobolt.pl

Zobacz nasze nowości